VRÁTENIE TOVARU: 

Zákazník môže bez udania dôvodu vrátiť/vymeniť tovar do 15 dní od doručenia na našu adresu DIARA SK, s.r.o. Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava Tovar musí byť zabalený, nenosený, nepoškodený, s pôvodnou visačkou, a priloženým dokladom o kúpe(faktúrou). 

Vrátenie platby za tovar (bez poštovného) na účet zákazníka prebehne do 10-14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar zaslaný späť na dobierku nepreberáme

REKLAMÁCIA:

Záruka na tovar sú 2 roky(24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúceho. 

Zašlite nám spolu s tovarom aj doklad o kúpe/faktúra a priložený reklamačný list na našu adresu: DIARA SK, s.r.o., Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava.
Doba vybavenia reklamácie je podľa zákona najviac 30 dní od prijatia.